• Gekapte Utrechtse bomen kunnen de stad voorzien van waardevol hout!
  • Van het Utrechtse stadshout kunnen unieke tafels worden gemaakt, mét en vóór de Utrechters!
  • Het Utrechtse stadshout hoeft niet alleen verwerkt te worden tot houtsnippers die gauw vergaan.

Wij zetten ons in voor de ambachtelijke, duurzame en lokale verwerking van het stadshout uit Utrecht. In artistieke en sociale projecten willen we zowel de materiële waarde als ook de historische waarde en de emotionele waarde van de Utrechtse stadsbomen laten zien.

Onze speerpunten zijn: natuurbeleving, vakkundigheid, ontmoetingen tussen Utrechters, samenwerking met lokale partners, handenarbeid, een procesgerichte werkwijze en documentatie.

Houtsnippers? of: stadshoutprojecten!

In Utrecht worden jaarlijks honderden bomen gekapt. Gekapte stadsbomen worden hoofdzakelijk verwerkt tot houtsnippers. Het is onze missie om de gekapte Utrechtse stadsbomen te behouden voor de stad als een gevarieerde houtvoorraad, waarmee we samen met Utrechters duurzame producten kunnen maken. De betekenis van iedere boom voor zijn omgeving willen we hierbij uitdragen en documenteren. In 2009 ontvingen we voor het eerst de stam van een gerooide boom en maakten er een tafel van: Tafel nr T1 van de boom 01. Boom 01 is een iep die langs de singel van Utrecht stond, achter de fundatie van Renswoude.

Ontmoeten aan een tafel

Met onze lokaalgerichte productie en -projecten in een ‘open werkplaats’ hopen we te kunnen bijdragen aan de betrokkenheid van Utrechters bij hun leefomgeving. We streven ernaar dat onze werkplaats zich stevig wortelt in de stad  en een plek is waar plezier, ontmoeting, arbeid, kunst, kennis, vakmanschap, leren en beleven samenkomen. Omdat tafels bij uitstek gebruiksvoorwerpen zijn die staan voor verbondenheid, samenzijn en ontmoeten, maken we tafels!

Werkproces

Momenteel kun je in Utrecht op verschillende openbare plekken in de stad én bij een heel aantal Utrechters thuis aanschuiven aan een Tafelboomtafel!
Maar het draait voor ons niet alleen om het eindproduct Tafel. Iedere stap in het proces van boom tot tafel: het rooien, zagen, drogen, ontwerpen en maken, is in onze projecten belangrijk. Daarom willen we onze werkcyclus zoveel mogelijk zichtbaar maken voor Utrechters: We organiseren Zaagdagen, plaatsen drooghuizen op verschillende openbare plekken in de stad en stellen onze werkplaats open voor Utrechters die met stadshout willen werken.
Het hout zien we als een waardevolle oogst voor de stad. Iedere stam proberen we zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

In Utrecht kun je genieten van prachtige bomen, kom naar onze werkplaats om te genieten van het hout!