stadbomen worden supfups

Tafelboom heeft het afgelopen jaar een heel aantal acacia-planken en latjes geleverd aan de stichting Vergroening van de Singel.

De stichting heeft hiervan een speciaal model dierentrapje ontwikkeld, waardoor dieren makkelijk in en uit het water kunnen komen langs de singel bij de betonnen randen. De fup is een fauna uitreedplaats en SUP staat voor Stand Up Paddling en voor SUPER. Er liggen al een heel aantal van deze fups in de singel, de tweede serie SUPfups zal na de zomervakantie worden geplaatst.